PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROMPRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

Članak 1.
U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom („Narodne novine“, br. 101/2014, 125/2014 i 140/2014) u članku 10. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

„(2) Tijekom razdoblja od 14. prosinca 2014. godine u 12,00 sati do 24. prosinca 2014. godine u 12,00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom srdelarom može imati najviše 5 ribolovnih dana.

(3) U smislu ovog članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e plivaricom srdelarom.

(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“.

« Povratak na novosti | Napisano 12.01.2015.