REGVOC


Podsjećamo obrtnike na promjenu obaveze kod prve prijave u Registar REGVOC, prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.
Obveze operatera postrojenja koji se bave aktivnošću/aktivnostima iz članka 77. stavka 1. sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 117/2012 i 90/2014)
Od strane Vlade Republike Hrvatske 23. srpnja 2014. godine usvojena je Uredba o izmjenama i dopunama o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine", broj 90/2014).
Ovim putem informiramo da je izmijenjen članak 86. stavak 2. na način da Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve (Registar) vodi Agencija za zaštitu okoliša, a ne kao do sada Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Temeljem navedenoga prijave u Registar na obrascu REGVOC od 1. siječnja 2015. godine potrebno dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša.

Savjetovanje HOK

« Povratak na novosti | Napisano 03.04.2015.