Ribarstvo - Uredba Komisije EZ broj 129/2003.

Ribarstvo - Uredba Komisije EZ broj 129/2003.  Poštovani, po naputku predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a, g. Vladana Bojića, u nastavku teksta možete pročitati Uredbu Komisije ( EZ ) broj 129/2003 ( 32003R0129 ) od 24. siječnja 2003. kojom se utvrđuju detaljna pravila za određivanje veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža.

Napomena :
Molimo da uvažite ispriku što hrvatski prijevod Uredbe broj 129/2003. nije pravopisno i gramatički posve korektan, budući da je engleski tekst preveden s Interneta uz pomoć Google prevoditelja.UREDBA KOMISIJE ( EZ ) br. 129/2003.

Uredbom Komisije (EZ-a) br 129/2003
od 24 siječnja 2003
kojom se utvrđuju detaljna pravila za određivanje veličine oka mrežnog tega i debljinu konca ribarske mreže
KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br 850/98 od 30. ožujka 1998 za očuvanje ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu maloljetnika od morskih organizama (1), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br 973/2001 ( 2), a posebno njezin članak 48, čiji
Budući da je:
(1) Uredbom (EEZ-a) br 2108/84 od 23. srpnja 1984 kojom se utvrđuju detaljna pravila za određivanje veličine oka od ribarske mreže (3), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br 2550/97, znatno je izmijenjena i od daljnje izmjene i dopune kako bi se napravio, to bi trebao biti zamijenjen ovom Uredbom u interesu jasnoće i racionalizacije.
(2) Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim mjerama za očuvanje ribljih resursa, potrebno je propisati detaljna pravila za određivanje veličine oka i debljina konca ribarske mreže.
(3) Za potrebe postupka nadzora potrebno je odrediti vrste kolosijek koji će se koristiti kako su oni koji će se koristiti, kako su mrežice koje treba mjeriti su se biraju, način na koji svaki od njih je da se mjeri, kako se veličina mreže net treba izračunati, postupak za izbor twines od mreže za procjenu debljine konopcem, te opisati slijed inspekcijskog postupka.
(4) Potrebno je propisati uvjete prema kojima postupak nadzora utvrdi da debljina sukna od ribarske mreže premašuje najveću dopuštenu debljinu.
(5) Gdje zapovjednika broda koji osporava rezultat mjerenja u toku inspekcijskog nadzora, treba predvidjeti za daljnju i finalno mjerenje.
(6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Upravnog odbora za ribarstvo i akvakulturu resurse,
DONIJELA JE OVU UREDBU:
GLAVA I
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Definicije
Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:
(A) "aktivne opreme": luta, danski seines i slično dotegljen mreže;
(B) "pasivni prijenosnik": Gill mrežice, zapletena mrežama, lovinama mreža, koja se može sastojati od jedne ili više odvojenih mreža koje su okrenute s vrha, dna i povezivanje užadi, a mogu biti opremljeni s pomičnim sidrenja i navigacijska oprema.
GLAVA II
MESH VELIČINA aktivni Gear
Članak 2.
Mjerilo za utvrđivanje veličinama mreže
1. Mjerila koja će se koristiti za određivanje veličinama mreže mora biti debljine 2 mm, ravna, od izdržljivog materijala i sposoban zadržati svoj oblik. Oni će imati ili niz paralelnih bridova strane povezanih intermedijarnih sužava rubova s konus od jedne do osam na svakoj strani, ili samo stanjuje rubove konus od jedne do osam na svakoj strani. Oni će imati rupe u najužem ekstremiteta.
2. U mjerači moraju biti označeni "EC kolosijek". Svaki kolosijek mora biti upisan na svoje lice s širine u milimetrima i na paralelnom bočnih stranica, ako postoje, a na dijelu sužava. U slučaju potonjeg širina mora biti upisan na svaki 1 mm intervala i pokazatelj širine će se pojaviti u redovitim intervalima. Model mjerila prikazan je u Dodatku I.
Članak 3.
Korištenje kolosijek u dijamant mreže
1. U slučaju dijamant mreže panela, neto se protezala u smjeru duge dijagonale od mreže kao što je prikazano u Dodatku II.
2. Mjerač kao što je opisano u članku 2. prilikom umetanja najužem ekstremiteta u mreže otvor u smjeru okomitom na ravninu mreže.
3. Mjerač mora biti umetnuta u otvor mreže koristeći ili uporabu sile ili korištenje težine ili dinamometar, dok se ne zaustavi na rubovima sužava prema otpora mreže.
Članak 4.
Korištenje kolosijek u četvornih mrežice
1. U slučaju četvornih mreže panela, neto se pruži prva u jednom dijagonalnom smjeru, a zatim u drugom smjeru dijagonale od mreže kao što je prikazano u Dodatku II.
2. Postupak propisan u članku 3. (2) i (3) primjenjuje se na mjerenje svake dijagonale smjeru trga mreže.
Članak 5.
Izbor mreže
1. Mreža koje treba mjeriti će se formira niz od 20 uzastopnih mreže odabranih u smjeru dulje osi u mrežu.
2. Osim u četvornih mreže panela, mrežice manje od 50 cm od lacings, užad ili codline neće mjeriti. Ova udaljenost se mjeri okomito na lacings, užad ili codline s neto proteže u smjeru tim mjerenjima. Niti će se mjeriti mreže koji je popravljen ili razbijen ili ima privitaka na net fiksiran na tu mrežu.
3. Iznimno od stavka 1., mrežice koja se mjeri ne treba biti po redu, ako bi primjena stavka 2. ga sprečava.
Članak 6.
Mjerenje svake mreže
1. Netsi će se mjeriti tek kada mokri i nesmrznut.
2. Veličina svakog dijamant mreže mora biti širina kolosijek na mjestu gdje se zaustavio mjerač, kada koristite ovu kolosijek u skladu s člankom 3..
3. Veličina svakog kvadratnog mreže mora biti širina kolosijek na mjestu gdje se zaustavio mjerilo pri mjerenju obje dijagonale u skladu s člankom 4..
Tamo gdje je razlika u mjerenju između dijagonala pojedinog mreže, veličina dijagonale najveći će se koristiti pri izračunu veličine oka od trga mreže mreže.
Članak 7.
Određivanje mrežom veličine
Mreže veličina mreže mora biti aritmetička sredina u milimetrima su mjerenja ukupnog broja izabranih mreže i mjeri kako je predviđeno u članku 5. i 6., Aritmetička zaokružuju na sljedeću milimetar.
Članak 8.
Inspekcijski postupak
1. Inspektor mjerenje jednu seriju od 20 mreža, odabrane u skladu s člankom 5., umetanja mjerač ručno, bez korištenja težinu ili dinamometar.
Mreže veličina net onda će se odrediti u skladu s člankom 7..
2. Ako izračun mrežom veličine pokazuje da veličina mreže ne pojavljuje u skladu s pravilima koja su na snazi, a zatim dvije dodatne serije 20 mrežice odabranih u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika moraju se mjeriti.
Mesh size onda će se izračunati u skladu s člankom 7., uzimajući u obzir sve 60 mrežice već izmjerene. Ne dovodeći u pitanje članak 9., to će biti mrežica veličine mreže.
Članak 9.
Mjerenje u slučaju sporova
1. Ako zapovjednik broda osporava veličine oka utvrđena u skladu s člankom 8., takva mjerenja neće biti uzeti u obzir za određivanje veličine mreže i neto će se ponovno mjeri.
2. Težine ili dinamometre priključen na mjeraču će se koristiti za ponovno mjerenje.
Izbor težine ili dinamometru mora biti na procjeni inspektora.
Uteg mora biti fiksiran na rupu u najužem periferije kolosijek pomoću kuka. Dinamometar ili može biti fiksna u rupu u najužem periferije kolosijek ili primijeniti na najvećem periferije kolosijek.
Točnost težine ili dinamometru mora biti ovjeren od nadležnog državnog tijela.
3. Za mrežama mrežaste veličine od 35 mm ili manje, kao određena u skladu s člankom 8., snagu 19,61 Newton (ekvivalent mase 2 kg) primjenjivat će se i za druge mreže snagu 49,03 Newton ( ekvivalent mase od 5 kilograma).
4. Za potrebe određivanja veličine oka u skladu s člankom 7. kada koristite težinu ili dinamometar, jedan niz od 20 mrežice samo će se mjeriti.
5. Rezultat ovog mjerenja će biti konačna.
GLAVA III
Otvora od pasivnog GEAR
Članak 10.
Mjerilo za utvrđivanje veličinama mreže
1. Mjerač mreže će biti od izdržljivog materijala i sposoban zadržati svoj oblik. Model kolosijek je prikazano u Dodatku III.
2. Kada je proširena, mjerač mreže mora biti u stanju izmjeriti mrežaste veličine do 300 mm. Ljestvice mora biti diplomirao u intervalima od 1, 5 i 10 milimetara i.
3. Mesh mjerači koji su u skladu s odredbama stavka 1. i 2. mora biti označen "EC kolosijek".
4. Ralja mrežaste kolosijek mjerenje otvaranje mreže mora biti najmanje 1 milimetra, ali ne više od 3 milimetra, te će imati zaobljene rubove.
5. Nema sile, osim ručno širi kolosijek, koristit će se mjerenjem produženu mreže.
Članak 11.
Izbor mreže
1. Inspektor će izabrati dvadeset iz mreže u mrežu. U slučaju lovinama mreža, mreža se biraju se iz dijela neto ima najmanji mrežice.
2. Izbor ni u kom slučaju uključuje sljedeće mreže:
(A) mrežice na vrhu ili dnu neto okrajak priključen na duljinu konopca ili podršku okvira, ili druge priloge;
(B) u roku od dvije mrežice mrežice za lacings i užadi;
(C) mrežice koji su pokvareni ili popraviti.
Članak 12.
Mjerenje svake mreže
1. Netsi će se mjeriti kada nesmrznut.
2. Inspektor će mjeriti otvaranje svake mreže umetanjem mjerač u mrežu, u oba smjera što god je dulje, a mrežica se pruži ručno dok se strane mreže su ravne i napeta.
Članak 13.
Određivanje mrežom veličine
Veličina mreže mora biti aritmetička sredina u milimetrima, zaokružuje se na sljedeći milimetar, od zbroja rezultata mjerenja svakog od mrežice odabranih i mjeri.
Članak 14.
Inspekcijski postupak
Inspektor mjerenje jednu seriju od 20 mrežice odabranih u skladu s člankom 11. Mreže veličina net onda će se odrediti u skladu s člankom 13.
Članak 15.
Mjerenje u slučaju sporova
Ako master osporava rezultat mjerenja, inspektor opet će odabrati i mjerenje 20 mrežice u drugom dijelu mreže u skladu s odredbama članaka 11-14. Mesh size onda će se izračunati u skladu s člankom 13., uzimajući u obzir sve 40 mjerene mrežice. Rezultat ovog mjerenja će biti konačna.
GLAVA IV
Sukna DEBLJINA
Članak 16.
Vodomjera za određivanje debljine konopcem
1. Mjerila za određivanje debljine konopcem će biti izrađeni od trajnih, non-korozivne materijala. Model kolosijek je prikazano u Dodatku IV.
2. Kada su čeljusti su zatvoreni kružna rupa ima promjer u milimetrima, označena je na jednom od čeljusti, u susjedstvu u rupu. Čeljusti su zatvoreni kada je površina i unutarnje strane čeljusti dodiruju i u istoj ravnini.
3. Mesh mjerači koji su u skladu s odredbama stavka 1. i 2. mora biti označen "EC kolosijek".
Članak 17.
Izbor twines koji se ocjenjuje
1. Inspektor odabir mrežice iz bilo kojeg dijela mreže koja je predmet maksimalnom dopuštenom uzice debljine.
2. Twines unutar mreže koji su razbijena ili je sanirana neće biti izabran.
3. Ako se neko od mrežice izabrane su utvrdili da je popravljen ili su razbijeni, inspektor može odabrati mrežice drugdje u mrežu.
Članak 18.
Procjena twines
1. Twines će se ocjenjivati kada nesmrznut.
2. Twines u dijamant mreže mrežaste ocjenjuje se, kako je prikazano u Dodatku II, kako slijedi:
(A) u slučaju jednog konopca mreže, užad na suprotnim stranama 10 mreže izabrane se procjenjuje;
(B) u slučaju dvostrukog konopcem mreže, svaka žila upletenoga na suprotnim stranama mreže pet odabranih će se ocjenjivati.
3. Twines u kvadratnom mrežu oplet, ocjenjuje se, kako je prikazano u Dodatku II, kako slijedi:
(A) u slučaju jednog konopca mreže, užad samo na jednoj strani mreže 20 izabrane procjenjuje se, s iste strane koje se odabiru u svakom mreže;
(B) u slučaju dvostrukog konopca mreže, svaka žila upletenoga samo na jednoj strani mreže 10 izabrane procjenjuje se, s iste strane koje se odabiru u svakom mreže.
Članak 19.
Inspekcijski postupak za utvrđivanje uzice debljine
1. Mjerač s kružnim otvorom s promjerom jednaka najvećoj dopuštenoj debljini uzice će se koristiti od strane inspektora. Kad debljina konopca sprječava zatvaranje raljama kolosijek ili, konac ne prolaze lako kroz rupu kada čeljusti su zatvorene, procjena debljine konopcem će biti navedeno od strane inspektora kao negativne procjene (-).
2. Ako više od pet negativne ocjene (-) su od 20 ocijenjenih twines naći, inspektor, opet će odabrati i procjenu daljnjih 20 twines u skladu s odredbama članka 17. i 18..
3. Ako više od 10 negativne ocjene (-) su od ukupnih procijenjenih 40 twines naći, užad debljine određuje premašuje najveću dopuštenu debljinu konopcem za taj dio mreže.
Članak 20.
Određivanje uzice debljine u slučaju sporova
Ako zapovjednik broda osporava rezultat procjene utvrđene u skladu s člankom 19., takva procjena ne mora se uzeti u obzir za određivanje uzice debljine.
U svrhu utvrđivanja kanap debljinu inspektor opet će odabrati i mjerenje 20 različitih twines u istom dijelu mreže, a ako je više od pet negativne ocjene (-) su od ukupno 20 ocijenjenih twines naći, užad debljine određuje prelazi maksimalno konac debljine dopušteno tom dijelu mreže. Rezultat ovog utvrdit će se konačna.
GLAVA V
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ukidanje
Uredba (EEZ-a) br 2108/84 ovime se opoziva.
Pozivanje na ukinutu Uredbu tumaĉe se kao upućivanja na ovaj Uredbe, a čitat će se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.
Članak 22.
Stupanje na snagu
Ova Uredba stupa na snagu 20. dan nakon njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.
Članci 17. do 20. primjenjuju se od 1. srpnja 2003.
Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu, 24. siječnja 2003.

« Povratak na novosti | Napisano 14.06.2013.