SASTANAK TRGOVACA - ZAKLJUČCI

Sastanak sekcije trgovaca održao se 27.10.2011. u 19.30 sati u gradskoj Loggi.
Bilo je prisutno 16 trgovaca, rasprava je trajala do 21.00 sat.

Dnevni red:
1. Analiza rada u proteklom razdoblju 01.01.2011.-01.10.2011.
2. Potrebe trgovaca
3. Plan rada za 2012.g.

ZAKLJUČCI SA SASTANKA SEKCIJE TRGOVACA U LOGGI 27.10.2011.

• Treba što oštrije poći prema Gradu što se tiče ovih tema:
- Uređivanje vrha RIVE što uključuje micanje štandova i vitrine za sladoled.
- Rješenje pitanja kontenjera ispred Pošte i kontenjera uz tržnicu
u smislu pranja i češćeg pražnjenja, jer nečistoća i smrad ugrožavaju posao štandovima i trgovinama u blizini.
- Rješenje poštanskih kombija koji predugo stoje i ometaju posao.
- Ići prema Jadroliniji da uvede katamaransku liniju iz Splita u 8:00 ujutro
i iz Hvara u 20:00 navečer.
- Da se riješi problem pasa i biciklista ili skinuti table na ulazu u grad koje to zabr njuju. Pozvati komunalne redare na red.
- Da se zabrani promet električnim kolicima u uličici uz kazalište, koja je puna trgovina sa obe strane, jer stvaraju nepotrebne čepove i gužvu.
- Rješavanje vanjskih jedinica klime u smislu da se svih prisili da to riješe na adekvatan način ili da se onima koji su uložili novce da to sami naprave refundira novac.
- Osvjetljenje trgovina treba biti adekvatno i ako Grad nema novaca neka kaže kako to mora izgledati i trgovci će sami sebi to napraviti.
- Sređivanje stanja koncesija za štandove
* Barem da svi plaćaju po istoj osnovi što je u interesu i Gradu
* Pitanje Rotondole

• Na inicijativu Berta Barišića da se inzistira na tome da obrtnici sa sezonskim obrtima mogu dobivati naknade od HZZZ-a kao i njihovi radnici (ovu temu svakako treba prezentirati na Kongresu otočkih obrtnika)

• Trgovci nisu bili zainteresirani za plan rada u 2012.g.
Smatraju da dovoljno pridonose gradu (kroz lutrije i dobrovoljne priloge).
Nisu se očitovali prema mogućim seminarima i predavanjima vezanim za poslovanje, smatrajući da su neki nepotrebni (npr. polaganje prve pomoći i ostalo – da je to samo trošenje novaca). Nezainteresirani su za stručne skupove, kongrese, sajmove i ostalo. Mlako su prihvatili projekt FAROS i besplatni tečaj informatike (što je dobro jer su očito educirani u informatici).

Udruženje obrtnika otoka Hvara
Sekcija trgovaca


Za sve informacije o sajmovima, seminarima, tečajevima i drugo javite se u uredu Udruženja obrtnika (Fabrika 13- Hvar, tel 742-484, 091/510-9020, info@obrtnici-hvar)

« Povratak na novosti | Napisano 28.10.2011.