Izdvojene novosti


HZZ objavio nove mjere potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

HZZ objavio nove mjere potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

Unutar paketa Mjera potpora aktivnog zapošljavanja, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa 1. siječnjem 2023. objavljena je i mjera potpore za samozapošljavanje za 2023. godinu u tri segmenta:

1. BIRAM HRVATSKU - MOBILNOST RADNE SNAGE - sažetak dostupan na linku na letku o spomenutoj mjeri - https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.2.-Mobilnost-radne-snage-Biram-Hrvatsku.pdf
Cilj ove mjere jest osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

2. a) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - sažetak dostupan na linku o spomenutoj mjeri - https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf
Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.


b) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - ZELENO/DIGITALNO - sažetak dostupan također na linku o spomenutoj mjeri pod stavkom B - https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf
Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Za podnositelja zahtjeva prihvatljivi korisnici mjere su trebaju udovoljavati kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/

Detaljnije upute o kriterijima zelenih i digitalnih radnih mjesta i dozvoljenim NKD djelatnostima pročitajte na poveznici: Zelena i digitalna radna mjesta – Mjere
Kompletni Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta možete preuzeti i pročitati na poveznici: HZZ_Prirucnik-za-dodjelu-potpora-za-zelena-i-digitalna-radna-mjesta-200722.pdf (mjere.hr)Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

Ulazak Hrvatske u Schengen

Ulazak Hrvatske u Schengen

Hrvatska će se s danom 1. siječnja 2023. godine, istovremeno s pristupanjem eurozoni, pridružiti i schengenskom prostoru kao njegova 27. članica. Ukidanjem graničnih kontrola olakšava se slobodno kretanje roba, usluga i ljudi, čime će se poslovanje hrvatskih obrtnika, koji posluju s partnerima iz EU zemalja, olakšati i ubrzati.

Neometano kretanje unutar granica Europske Unije donijet će višestruke koristi našim prijevoznicima koji su generirali troškove višesatnim čekanjima na prelazak granice sa Slovenijom i Mađarskom. Ulazak u Schengen u tom pogledu donijet će uštedu kroz bržu dopremu roba, manjim radnim satima vozača i optimalnom korištenju odmora vozača te smanjenoj dodatnoj potrošnji goriva u vremenu čekanja.

Koristi od ulaska u Schengen svakako su značajne za Hrvatsku kao turističku destinaciju, naše ugostitelje i turističke djelatnike. Ukidanje granične kontrole zasigurno će imati utjecaj na veći dolazak turista, posebice iz naših najbitnijih emitivnih tržišta kao što su Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija, za koje je Hrvatska autodestinacija. S obzirom na to da neće biti čekanja na granicama, očekuje se veći dolazak turista kroz kratke „city break“ odmore te vikend turizam što će se pozitivno odraziti na ugostiteljstvo, posebice izvan turističke sezone.

Ulaskom u Schengen ukidaju se i trgovačke barijere, a lakše kretanje vlasnika i djelatnika tvrtki kao pojedinaca doprinosi i efikasnosti tvrtki te im omogućuje da budu konkurentnije.

Foto_izvor: Unsplash

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Na stranicama Porezne uprave objavljen je Nacrt Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu. ​Naredba ne može biti objavljena u Narodnim novinama prije 1. 1. 2023.godine jer se veže za propise koji stupaju na snagu s tim datumom.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.

Foto: Stockvault

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/nove-osnovice-za-obracun-doprinosa-za-obvezna-osiguranja-za-2023-godinu

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

PODSJETNIK - HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

PODSJETNIK - HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je kalkulator koji će obrtnicima pomoći u razdoblju 1.1.-14.1.2023. pri povratu eura.

Naime, u navedenom razdoblju dvojnog optjecaja, potrošači će moći istodobno koristiti euro i kunu kao zakonsko sredstvo plaćanja, dok će se od obrtnika očekivati da vrše povrat u gotovom novcu eura, osim ako nije u objektivnoj mogućnosti kada mu je dozvoljeno izvršiti povrat u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

U kalkulator je potrebno unijeti iznos računa u valuti euro te iznos primljenih novčanica (u valuti kuna i euro). Kalkulator automatski preračunava, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koliko je potrebno vratiti novaca u valuti euro, kako bi se obrtnicima olakšalo poslovanje u navedenom razdoblju.

Također, kalkulator predviđa i nemogućnost povrata samo u valuti euro (kada obrtnik nije u objektivnoj mogućnosti ostatak novaca vratiti u gotovom novcu eura). U takvim situacijama, potrebno je u kalkulator unijeti koliko od potrebnog iznosa za povrat eura trgovac ima, a kalkulator će tada izračunati i koliki je dodatni iznos potrebno vratiti u kunama.

Kalkulator možete pronaći na dnu ove stranice.

Obrtnici se i dalje za sva pitanja vezano uz uvođenje eura kao službene valute mogu obratiti na email adresu euro@hok.hr.

Foto: Pexels

https://www.hok.hr/aktualno/podsjetnik-hok-kalkulator-povrata-novaca-u-razdoblju-11-1412023

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

PODSJETNIK - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

PODSJETNIK - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Podsjećamo da obveza dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima u Republici Hrvatskoj ostaje do 31. 12. 2023. Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte (u euru i kuni) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije započelo je 5. 9. 2022. i trajat će zaključno do 31. 12. 2023. Poslovni subjekti su obvezni dvojno iskazivati cijene isključivo prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te su obvezni cijene roba i usluga iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje uz obvezno isticanje fiksnog tečaja konverzije:

u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi,
na mrežnoj stranici,
u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja,
u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga,
na računu,
putem drugih oblika iskazivanja cijena.
Preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale, na temelju treće decimale.

Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti na dnu ove stranice.

Također, sve upite oko prilagodbe poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na e-mail adresu: euro@hok.hr.

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/podsjetnik-dvojno-iskazivanje-cijena-i-drugih-novcanih-iskaza-vrijednosti

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.