Izdvojene novosti


Odgovori na najčešća pitanja obrtnika o korištenju mjere za očuvanje radnih mjesta HZZ-a

Odgovori na najčešća pitanja obrtnika o korištenju mjere za očuvanje radnih mjesta HZZ-a

Rok za predaju zahtjeva za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za razdoblje listopad-prosinac istječe 25. studenoga 2020. godine.

Temeljem velikog broja upita, Hrvatska obrtnička komora pripremila je odgovore na najčešća pitanja, kako bi na jednostavan način bili upoznati s mogućnostima koje ova mjera pruža.

Odgovori su dostupni OVDJE.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-11/ODGOVORI%20NA%20PITANJA%20obrtnika%20vezano%20uz%20potporu%20za%20o%C4%8Duvanje%20radnih%20mjesta%20listopad-prosinac%20uredeno.pdf

Pročitajte više » | Napisano 24.11.2020.

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH

Zbog trenutne epidemiološke situacije Stožer civilne zaštite RH donio je:

1. Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

- stupa na snagu 22. studenoga 2020. godine, a nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. prosinca 2020. godine

Odluku možete pogledati OVDJE. https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-11/Odluka%20-%20okupljanja%20-%202_%20izmjena.pdf

2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

- ugostiteljski objekti, kojima nije odlukom Stožera CZ RH obustavljen rad, mogu raditi od 6,00 do 22,00 sata

- stupa na snagu 22. studenoga 2020. godine

Odluku možete pogledati OVDJE. https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-11/Odluka%20-%20radno%20vrijeme%20ug_%20objekata%20-%201_%20izmjena.pdf

Pročitajte više » | Napisano 23.11.2020.

Ceh ugostitelja Hrvatske obrtničke komore: naši objekti mjesta su strogog poštivanja mjera

Ceh ugostitelja Hrvatske obrtničke komore: naši objekti mjesta su strogog poštivanja mjera

Pandemija je sektoru ugostiteljstva neupitno ugrozila poslovanje, a pred ugostitelje postavila cijeli niz izazova u radnom procesu. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a svjestan je zdravstvene ugroze koju koronavirus predstavlja za društvo i upravo zbog toga stalno naglašava kako je potrebno držati se epidemioloških mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite RH. Veliki dio mjera do sada donesen je u dijalogu s predstavnicima ugostiteljskog sektora, a Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a pozdravlja pristup Stožera u kojem se uvažava struka.

Danas pak najavljene mjere koje se tiču dodatnog ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata do 22 sata te zabrane rada u pojedinim objektima i županijama, komentirao je Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a:

„Hrvatski ugostitelji u potpunosti su prilagodili poslovanje uvjetima pandemije, poštivajući potrebu fizičkog distanciranja ljudi te visoku razinu higijene. Napravili su sve kako bi zaštitili svoje goste i zaposlenike te stvorili mjesta u kojima se propisane mjere poštuju, a uvjeti su strogo kontrolirani. Bilo kakvim daljnjim ograničavanjem rada ili pak zatvaranjem ugostiteljskih objekta potiče se neorganizirano okupljanje ljudi koje je puno opasnije jer se održava u nekontroliranim uvjetima.“

Jedna njemačka studija analizirajući mjesta i vjerojatnosti dobivanja zaraze u Španjolskoj pokazala je kako se svega 3% ljudi zarazilo koronavirusom u ugostiteljskim objektima. U Hrvatskoj su trendovi slični te nije zabilježeno da je ugostiteljski sektor generator širenja virusa.

„Ograničavanje rada u bilo kojem segmentu, a zbog troškova u poslovanju koji bi ovime nastali, zahtjeva nastavak mjera za pomoć sektoru i nakon 1. siječnja 2021. te primjeren model financijske kompenzacije. To se posebno odnosi na one kojima je rad u potpunosti zabranjen te ćemo uputiti zamolbu Vladi RH za nadoknadom štete proizašle iz ovakve odluke.“, istaknuo je Smolić.

Pročitajte više » | Napisano 23.11.2020.

Fiskalizacija - uvodi se QR kod kao sastavni dio računa

Fiskalizacija - uvodi se QR kod kao sastavni dio računa

Iako je Hrvatska obrtnička komora u vrijeme e-Savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uložila primjedbe kojima traži ukidanje ove obveze ili barem produljenje roka za prilagodbu poreznih obveznika, od 1. siječnja 2021. godine obveznici fiskalizacije izdavanja računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod.
U skladu s čl. 2. Zakona o fiskalizaciji i čl. 18.a st. 1. Pravilnika o fiskalizaciji, QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadržava zapis određenog seta podataka. Taj kod stvara obveznik fiskalizacije izdavanja računa i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa.
Od 1. siječnja 2021. godine QR kod bit će obvezan dio sadržaja računa u skladu s čl. 9. Zakona o fiskalizaciji, ali samo onih računa koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine.
Osnovni je razlog uvođenja QR koda da građani mogu provjeriti račune na temelju čl. 27. Zakona o fiskalizaciji. U čl. 27. Zakona o fiskalizaciji navedeno je da kupci te svi primatelji računa, za koje je izvršen postupak fiskalizacije, mogu provjeriti je li njihov račun prijavljen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.
Provjera računa obavlja se slanjem SMS poruke ili upitom na web-servis, dostupan na mrežnoj stranici Porezne uprave.
QR kod kao obvezni sadržaj računa, u skladu s čl. 18.b st. 1. Pravilnika o fiskalizaciji, treba minimalno sadržavati zapis sljedećih podataka:
1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa
2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije
3. datum i vrijeme izdavanja računa
4. ukupnu svotu računa.
Pojedini dijelovi QR koda odvajaju se dodatnim separatorima. Pravilnik o fiskalizaciji uređuje kako se „stvara“ QR kod. Tako je u čl. 18.c Pravilnika o fiskalizaciji navedeno da se pri određivanju QR koda primjenjuje QR model 1 ili model 2 najmanje moguće inačice, a QR kod mora biti minimalne veličine 2 puta 2 cm, pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 mm te usklađen sa standardom ISO/IEC 15415. Propisano je također da QR kod mora imati minimalno „L“ (ECC level) razinu korekcije pogreške. QR kod koji će se nalaziti na računu ne smije biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.

Pročitajte više » | Napisano 16.11.2020.

Hrvatska obrtnička komora reagirala: plaća propisana Kolektivnim ugovorom za obrtnike građevinare značila bi dodatna davanja

Hrvatska obrtnička komora reagirala: plaća propisana Kolektivnim ugovorom za obrtnike građevinare značila bi dodatna davanja

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o proširenju primjene drugih i trećih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.), čime se primjena izmijenjenog Kolektivnog ugovora proširuje na sve poslodavce u sektoru graditeljstva, s primjenom od 1. studenoga 2020. godine.

Važno je napomenuti da je Kolektivni ugovor za graditeljstvo mijenjan u dva navrata i to iz razloga što su drugim izmjenama u novim tarifnim stavovima za obračun plaća bili propisani koeficijent i iznos osnovne plaće za obrtnika i to u iznosu od 11.130,00 kuna mjesečno.
Hrvatska obrtnička komora izričito se usprotivila donošenju odluke o proširenju primjene na takav način propisane plaće za obrtnike, a za koju je bilo predviđeno da će se primjenjivati od 1. rujna 2020. godine. Razlog protivljenja bio je stav o nezakonitosti propisivanja „plaće“ obrtnika.
Naime, u tablici „Tarifni stavovi“, u X. najsloženiju grupu poslova koja se odnosi na voditelje projekata i odgovorne rukovoditelje poslovanja – sektora, dodane su plaće za kategoriju: „član Uprave – direktor, obrtnik (vlasnika)“, što nikada nije i ne treba biti predmet kolektivnog pregovaranja.
Činjenica je kako najveći dio obrtnika u svojem poslovanju zakonski uopće ne mogu i nisu u obvezi sebi isplaćivati plaću niti im se ona priznaje u izdatke poslovanja. Obrtnici imaju obvezu plaćati obvezne doprinose i to na osnovice kako su propisane Naredbom o iznosima osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za pojedinu kalendarsku godinu, ovisno o tome da li porez plaćaju u paušalnom iznosu ili na temelju poslovnih knjiga. Kolektivnim ugovorom propisana „plaća“ značila bi nametanje dodatnih davanja obrtnicima.
Osim toga, ocijenili smo kako je utvrđivanje kategorije „plaće“ kao obveza svakog obrtnika izvan okvira kolektivnog ugovaranja je bi na taj način osnovicu osiguranja svakog obrtnika utvrđivali radnici organizirani u sindikat koji je potpisnik Kolektivnog ugovora, što je neprihvatljivo.
Slijedom prigovora Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održalo je sastanke sa sindikatima i poslodavcima, kao dionicima socijalnog pregovaranja, što je rezultiralo uvažavanjem prigovora i novim, trećim izmjenama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, kojima je sporna odredba brisana.
Stoga se proširena izmjena Kolektivnog ugovora u sektoru graditeljstva primjenjuje od 1. studenoga 2020. godine i to samo na radnike, kao i do sada.
Prihvaćanjem prijedloga HOK-a procijenjena financijska ušteda na obrtnike koji se bave građevinom jest oko 20 milijuna kuna mjesečno.

Pročitajte više » | Napisano 16.11.2020.