Izdvojene novosti


Svi prijevoznici će do zadanog roka dobiti dozvole za međunarodni prijevoz tereta

Svi prijevoznici će do zadanog roka dobiti dozvole za međunarodni prijevoz tereta

Inicijativa HOK-a za produživanje više od 2000 licenci koje ističu 1. srpnja

Hrvatska obrtnička komora i ovim putem obavještava kako će svi zahtjevi prijevoznika za izdavanje isteklih licencija podneseni u roku biti riješeni tijekom današnjeg dana, dok će zahtjevi podneseni van roka propisanog zakonom biti riješeni najkasnije do sredine idućeg tjedna.

Naime, HOK je uputio zahtjev za hitnom reakcijom prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezan uz neriješene zahtjeve prijevoznika za obnovu Licencije Zajednice koja većini obrtnika koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta ističe tijekom srpnja 2023. godine. Ministarstvu je skrenuta pažnja kako dana 1. srpnja 2023. godine ističe rok važenja za više od 2000 licencija Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta i putnika izdanih s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a do kraja godine za još dodatnih 900 licencija. Uzimajući u obzir informacije s terena prema kojima brojni prijevoznici do 30. lipnja 2023. godine nisu dobili rješenja svojih zahtjeva, od Ministarstva je zatraženo da žurno izda uputu za sve one kojima dozvole ističu 1. srpnja 2023. godine.

Slijedom našeg zahtjeva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je obavijest „Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu“ u kojoj su naglasili da je za produženje Licencije Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta ostalo još 250 neriješenih zahtjeva. Zahtjevi koji su pristigli u roku bit će riješeni u tijeku današnjeg dana, osim zahtjeva za koje je tražena i nije dostavljena dopuna. Očekuje se da će svi zahtjevi, neovisno o datumu podnošenja, biti obrađeni najkasnije do sredine idućeg tjedna.

Obavijest Ministarstva možete u cijelosti pročitati na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 03.07.2023.

Prijavite se na besplatnu online radionicu

Prijavite se na besplatnu online radionicu "Zaštita osobnih podataka i usklađivanje s GDPR-om u turizmu"

Pozivamo vas na besplatnu online radionicu “Zaštita osobnih podataka i usklađivanje s GDPR-om u turizmu”, koja će se održati 5. srpnja 2023. godine u trajanju od 10:00 – 12:00 sati u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Više o radionici možete proučiti na OVDJE.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je ispuniti registracijski obrazac: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GDPR-u-turizmu .

Nepoštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i nepoduzimanje odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka može rezultirati povredama osobnih podataka, nepovjerenjem klijenata u pružatelje turističkih usluga, a samim time i padom ugleda, financijskim gubitcima i visokim novčanim kaznama.

Sudionici radionice dobit će odgovore na svoja pitanja iz područja zaštite osobnih podataka u turizmu - Moram li gosta tražiti privolu za slanje promotivnih materijala? Smijem li gosta zatražiti osobnu iskaznicu i zadržati je ili napraviti presliku osobne iskaznice? Moram li imati službenika za zaštitu podataka? Ako sam privatni iznajmljivač apartmana, jesam li u obvezi primjenjivati GDPR? Smijem li slati gostima promotivne materijale? Moram li voditi evidenciju aktivnosti obrade? Kako dokazati usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka?

Ovo savjetovanje jedno je od aktivnosti EU projekta ARC II (Awareness Raising Campaign for SMEs), s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama https://arc-rec-project.eu/naslovna/ Opće uredbe o zaštiti podataka (poznatijom kao GDPR).

Pročitajte više » | Napisano 30.06.2023.

Hrvatska obrtnička komora uputila 31 primjedbu na prijedloge pet ključnih zakona

Hrvatska obrtnička komora uputila 31 primjedbu na prijedloge pet ključnih zakona

Hrvatska obrtnička komora je u ime hrvatskih obrtnika kroz postupke elektronskog savjetovanja uputila 31 komentar na pet ključnih zakona (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o porezu na dobit, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dodanu vrijednost) u cilju stvaranja povoljnijeg gospodarskog okruženja za nastavak rasta obrtništva u Hrvatskoj.

Tako je vezano uz Zakon o porezu na dohodak upućeno 11 primjedbi, u kojima je, između ostalog, Hrvatska obrtnička komora pozdravila povećanje osnovnog osobnog odbitka, no istaknula da zbog trenutnog iznosa minimalne plaće, kao i zbog mogućih povećanja iste, u budućnosti nemaju svi građani u RH isti neto koji proizlazi iz minimalne plaće (radi različitih stopa poreza na dohodak) te predložila modifikaciju osnovnog osobnog odbitka koji bi bio u visini „osamdeset posto iznosa minimalne plaće“. Time bi osobni odbitak bio promjenjiv, ali bi se osigurao iznos iste neto plaće za sve osobe koje primaju minimalnu plaću. Hrvatska obrtnička komora je i ovim putem pozdravila namjeru Vlade za ukidanje prireza, a kako bi se izravno utjecalo na visinu neto plaće većine zaposlenih u Hrvatskoj. Ipak, s obzirom na pravo jedinica lokalne samouprave da same definiraju stopu poreza na dohodak predloženo je da Vlada dodatno ograniči gornju granicu nižih i viših stopa za sva predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprava kako bi se u cijelosti mogla ostvariti planirana porezna reforma.

Upućena je i primjedba vezana uz važno pitanje poticaja mladim obrtnicima. Naime, temeljem Zakona o porezu na dohodak mladi do 25 godina oslobođeni su 100% plaćanja godišnjeg poreza na dohodak, a mladi do 30 godina 50%, ali samo ako su zaposleni kao radnici temeljem ugovora o radu, što isključuje mlade osobe koje se samozapošljavaju u obrtu te kao poduzetnici time stvaraju priliku za zapošljavanje drugih. Osim toga, temeljem Zakona o doprinosima nije propisan niti izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja za obrtnike mlađe od 30 godina, već se mjera također odnosi samo na radnike.

Također, među osam primjedbi na Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom upućena je i ona o tome da su predviđene novčane kazne previsoke, uz prijedlog smanjenja gornjih i donjih pragova za barem 50%. U komentarima na Zakon o porezu na dodanu vrijednost ponovljen je i ovim putem zahtjev da se prag za ulazak u sustav PDV-a propiše u iznosu od 50.000 EUR, u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog obrtništva, kao i da se propiše primjena snižene stope PDV-a od 5% kod tradicijskih i umjetničkih obrta, kao obrta za koje je potrebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, ali i da se primjeni najniža stopa (sukladno sugestiji EU direktive) za djelatnost frizera i kozmetičara.

Pročitajte više » | Napisano 29.06.2023.

Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava (NPOO.C2.3.R4-11.01)

Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava (NPOO.C2.3.R4-11.01)

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava (NPOO.C2.3.R4-11.01).

Predmet ovog Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira je pred-odabir prihvatljivih prijavitelja za ulaganja u izgradnju pristupnih VHCN mreža u područjima bez širokopojasne infrastrukture i u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija odnosno osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA „bijelim područjima“.

Cilj ovog Javnog poziva je transparentnim postupkom odabrati prihvatljive prijavitelje koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

U slučaju PRŠI-ja (Plan razvoja širokopojasne infrastrukture) koji se provodi po investicijskom modelu A1, odabire se operator koji će imati pravo podnijeti projektni prijedlog na Ograničeni poziv, a za PRŠI za koji bude odabran. Vezano za investicijski model B odabire se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će imati pravo podnijeti projektni prijedlog na Ograničeni poziv, a za PRŠI čiji je nositelj.

Prihvatljivi prijavitelji za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela A

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Javnog poziva, a za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela A, su operatori u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22) (u daljnjem tekstu: ZEK). U skladu s člankom 24. stavkom 4. ZEK-a operatori moraju dostaviti potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), a kojom se dokazuje podnošenje prethodne obavijesti o početku i/ili promjenama obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16, 68/19) (u daljnjem tekstu: Potvrda HAKOM-a o podnošenju prethodne obavijesti o početku i/ili promjenama obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga).

Prihvatljivi prijavitelji za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela B

Za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela B, prihvatljivi prijavitelji u okviru Javnog poziva – dostava prijava su JLRS-ovi, odnosno nositelji pojedinačnih projekata (u daljnjem tekstu: NP) u okviru ONP-a.

NP može podnijeti prijavu samo za PRŠI čiji je nositelj i koji se nalazi na popisu u prilogu 1.

Da bi bila prihvatljiva, prijava, odnosno projekt mora svim kriterijima prihvatljivosti (navedenim u nastavku) koji se provjeravaju tijekom postupka pred-odabira (vidjeti točku 4. ovog Javnog poziva)

Navedena dokumentacija podnosi se:

u jednoj zatvorenoj omotnici/paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

S naznakama:

“Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira – C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“

“Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava“

(referentni oznaka: NPOO.C2.3.R4-I1.01 )

Na omotnici/paketu mora biti naveden puni naziv i adresa prijavitelja, te također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje dokumentacije. Neprikladna, nepotpuna i nepravovremeno dostavljena prijava (uključujući obveznu pripadajuću dokumentaciju) neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijave

Prijava se predaje na temelju pravila Javnog poziva – dostava prijava, a koristeći obrasce koji su sastavni dio predmetnog poziva. Prijava, odnosno sva dokumentacija tražena Javnim pozivom – dostava prijava izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Dostava/slanje prijava dozvoljena je najranije od 27. lipnja 2023. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u točki 3.1. Javnog poziva – dostava prijava je do 31. kolovoza 2023. godine u 12:00:00 sati.

Dodatne informacije vezane za prijavu:

Prijavitelji mogu postavljati pitanja na adresu elektroničke pošte pozivi.nga@mmpi.hr, a s jasno naznačenom referencom na Javni poziv – dostava prijava. U interesu jednakog tretmana, svi odgovori će biti objavljeni na internetskoj stranici MMPI https://mmpi.gov.hr/natjecaji83/infrastruktura-13766/13766 najkasnije 7 kalendarskih dana od postavljanja pitanja.

Postavljanje pitanja moguće je najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

U slučaju potrebe za ispravkom Javnog poziva – dostava prijava, a prije isteka roka za podnošenje prijava, ispravak predmetnog poziva i prateće dokumentacije će biti objavljen na internetskoj stranici MMPI https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/13766.

Objava ispravka Javnog poziva – dostava prijava moguća je najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Prijavitelji koji se prijave na Javni poziv – dostava prijava prije završne objave odgovora na pitanja i/ili izmjena, a zbog odgovora i/ili izmjena predmetnog poziva postanu neprihvatljivi, isključivo sami snose do tada nastale troškove.

Specifične kriterije prihvatljivosti ponude, jamstvo za ozbiljnost prijave, izgled i sadržaj prijave, postupak formiranje liste prihvatljivih prijavitelja za ograničeni poziv, kriterije za ocjenjivanje prijava za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela A i sl. detaljno se mogu proučiti u cjelovitom tekstu Natječaja.

Pročitajte više » | Napisano 29.06.2023.

Poziv za iskazivanje interesa za izradu Aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga

Poziv za iskazivanje interesa za izradu Aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga

Hrvatska obrtnička komora prikuplja iskazivanje interesa za izradu Aplikacije za vođenje matičnih knjiga (u daljnjem tekstu Poziv).

PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet poziva je iskazivanje interesa za izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga koje HOK provodi u sklopu javnih ovlasti (dalje: Aplikacija).

Cilj Poziva je ispitivanje interesa za izradu Aplikacije, a koji će zadovoljiti kriterije ovog Poziva.

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je razviti Aplikaciju koristeći elemente i logiku postojeće aplikacije koja se koristi u HOK te migrirati sve dosadašnje podatke.

Aplikacija mora sadržavati funkcionalnosti koje vode brigu o urudžbenim brojevima i klasama sukladno propisima koji uređuju uredsko poslovanje, a s obzirom na to da se radi o javnim ovlastima HOK-a.

Aplikacija je zamišljena modularno budući da se sastoji od nekoliko sličnih modula pa se većina funkcionalnosti može iskoristiti i u drugim modulima:

Vođenje majstorskih ispita
Vođenje ispita o stručnoj osposobljenosti
Vođenje naučnika i pomoćničkih ispita
Vođenje licenciranih radionica
Vođenje ispita za prijevoznike
Vođenje ispita za pogrebnike
Kod modula za vođenje ispita potrebno je pokriti sljedeće procese:

prijava ispita putem web forme
zaprimanje zahtjeva u administratorskom sučelju
prijavu kandidata na određene rokove koji se prije definiraju
vođenje baze osoba koji su u komisijama
unošenje uspjeha za svaki pojedini dio ispita
ispis potvrda/diploma kandidatima koji su položili ispit
pretraga svih kandidata po svim unesenim kriterijima
generiranje raznih izvještaja o ispitima (npr. broj položenih po županijama i zanimanju...)
kalkulator ispita u kojem se vode obračuni kako se dijele sredstva od uplate za ispit
Kod modula za vođenje licenciranih radionica potrebno je pokriti sljedeće procese:

unos licenciranih radionica
pretraga licenciranih radionica po svim unesenim kriterijima
generiranje izvještaja o licenciranim radionicama
preglednik obračuna licenci
TEHNIČKI ZAHTJEVI

Aplikacija ili dio aplikacije bi trebao biti izrađen u web tehnologiji, ali svakako su dobro došla i druga rješenja budući da je trenutna aplikacija razvijena u MS Access tehnologiji sa MySQL bazom podataka.

UVJETI POZIVA

Iskaz interesa mora se dostaviti u obliku Izjave potpisana od odgovorne osobe gospodarskog subjekta s referentnom listom kojom se dokazuje rad na sličnim projektima kao i raspoloživost kvalificiranim ljudskim resursima za izvršenje projekta (obrazac Izjave u privitku) neposredno na e-mail adresu: hok@hok.hr, s jasnom oznakom predmeta: Iskaz interesa za izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga.

Fakultativno, gospodarski subjekt može dostaviti i dodatne materijale kojima detaljno prezentira dosadašnje reference pobrojane u Izjavi.

ROK ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Rok za dostavu iskazivanja interesa je 14. srpnja 2023. godine.

Iskazani interes koji nije dostavljen do naznačenog datuma neće biti uvažen.

NAPOMENA

Objava ovog Poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu sklapanja ugovora s bilo kojim zainteresiranim ponuditeljem niti ispunjenje bilo koje činidbe, po bilo kojoj osnovi.

HOK nije dužan pozvati zainteresirane na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužan sklopiti memorandum o razumijevanju ili ugovor s bilo kojim subjektom koji je iskazao interes.

HOK ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak ili izmijeniti uvjete istog, pri čemu nije dužan obrazlagati svoju odluku. HOK zadržava pravo da ne izabere niti jedan od pristiglih iskazanih interesa.

Na temelju pristiglih iskazanih interesa, odabrat će se jedan ili više gospodarskih subjekata za koje komisija utvrdi da su zadovoljili kriterije iz ovog Poziva za izradu Aplikacije.

Odabranim gospodarskim subjektima HOK će prezentirati Funkcionalnu specifikaciju s ciljem potpunog razumijevanja ciljeva i svrhe projekta uz prethodno potpisivanje ugovora o povjerljivosti.

Tek nakon prezentacije Funkcionalne specifikacije, HOK će od odabranih gospodarskih subjekata koji su iskazali interes, a zadovoljili su kriterije iz ovog Poziva zatražiti dostavu ponuda za izradu Aplikacije.

Rezultati ovog Poziva bit će dostavljeni pisanim putem na e-mail adrese svim gospodarskim subjektima koji su iskazali interes.

Za dodatne informacije o predmetu iskazivanja interesa obratite se: Emanuel Šarčević, tel: 01/4806 614; 01/4806 666, e-mail: emanuel.sarcevic@hok.hr ili hok@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 29.06.2023.