Izdvojene novosti


Podsjetnik - „Paušalisti“ od 1. srpnja izdaju račune putem naplatnih uređaja

Podsjetnik - „Paušalisti“ od 1. srpnja izdaju račune putem naplatnih uređaja

Novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je stupio na snagu početkom 2017. godine donio je nekoliko novina od kojih su najznačajnije:

- Ukida se status malog obveznika fiskalizacije, te se propisuje obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije neovisno o tome jesu li paušalisti ili ne. Zbog potrebe da se paušalisti prilagode novom načinu izdavanja računa, a i zbog troškova nabave elektroničkih naplatnih uređaja, paušalistima se omogućava razdoblje prilagodbe te trebaju od 1. srpnja 2017. godine izdavati račune putem elektroničkog naplatnog uređaja. Iznimno, uvezanom knjigomračuna može se ko­ristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili ako nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Do tog roka svi novi korisnici elektroničkih naplatnih uređaja za potrebe fiskalizacije trebat će od Financijske agencije nabaviti aplikativni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom elektroničke razmjene podataka s Poreznom upravom.

- Uvodi se obveza korištenja programskog rješenja koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti sa zakonskim propisima.

- Propisuje se novi način dostavljanja podataka u sustav fiskalizacije. Naime, i trenutni obveznici fiskalizacije moraju do 31.07.2017. dostaviti nove podatke o poslovnom prostoru koji su propisani člankom 19. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, na propisanom obrascu.

Pročitajte više » | Napisano 11.04.2017.

INA novi partner u projektu „Zajednička nabava – HOK ZNA“

INA novi partner u projektu „Zajednička nabava – HOK ZNA“

Da bi ostvarili ugovorene popuste, svaki obrtnik mora sklopiti ugovor za korištenje INA kartice, jer samo temeljem korištenja iste ostvaruju ugovorene pogodnosti.

Naputak svim zainteresiranim obrtnicima:

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima INA, d.d. kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Slovačkoj. INA karticu možete koristiti i za plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina na svim pravcima autocesta u Hrvatskoj kao i vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a.
INA kartica Vam omogućuje potpunu sigurnost, brzu i kvalitetnu uslugu i iznad svega - štedi vrijeme.

Sami određujete oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

motornih goriva, cestarina
motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila
motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
svih roba i usluga (kartica na ime i prezime korisnika)
Ukoliko želite pristupiti INA kartici kao kreditni korisnik iste (plaćanje po nastalim troškovima u prethodnom mjesecu s odgodom plaćanja od 10 (deset) dana od dana izdavanja zbirnog računa) potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Dokumentacija za dobivanje ugovora za za INA-karticu za obrt:

preslika Izvatka iz obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)
original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana
preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa
Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana
ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
izjavu koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faks
Uz sklopljeni kreditni ugovor, INA kartica traži i garanciju plaćanja koja će Vam u ugovoru biti navedena. Korisnici INA kartice plaćaju godišnju članarinu za pojedinu karticu prema važećem Cjeniku, temeljem svih kartica za Vašu grupaciju odnosno prema ukupnom broju kartica po pojedinačnim POK-ovima.

Vaš izbor može biti i A-INA kartica:

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje njezinom korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima INE i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A INA kartica za pravne osobe može se koristiti i za plaćanje cestarina.

Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

Dokumentacija za dobivanje ugovora za A-INA kartice za obrt:

preslika Izvatka iz obrtnog registra
ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
izjava potpisana od vlasnika obrta i ovjerena pečatom obrta, koja sadrži navod da želite avansni ugovor, te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i faksa
Bez obzira na koju vrstu ugovora se odlučite, kreditni ili avansni, možete imati neograničeni broj kartica, prema Vašim potrebama.

Zahtjev za izdavanje INA kartice koji se popunjava za svaku karticu koja Vam je potrebna.

Pročitajte više » | Napisano 03.04.2017.

HOK uvodi \

HOK uvodi \"Obrtničku početnicu\"

U cilju promoviranja obrtništva kao i unapređenja poslovanja obrtnika, Hrvatska obrtnička komora pokrenula je „Obrtničku početnicu“ u kojoj će se na web stranici www.hok.hr na pristupačan način omogućiti upoznavanje s osnovnim pojmovima iz područja obrtništva.

Pročitajte više » | Napisano 08.03.2017.